aplikace

Webové aplikace

Chcete zefektivnit a zrychlit organizaci práce ve své firmě?

Webové systémy řízení a sledování podnikových procesů vám sestavíme přímo na míru.



screen

Vyšší automatizace a efektivita pro nižší firemní náklady

Webové aplikace zefektivní a zautomatizují firemní procesy, ušetří lidskou práci a čas, informace a data, která mají být sdílená nebo přistupná, budou k dispozici v reálném čase, zlepší vyhodnocování činností, projektů, procesů. Minimalizují opakování některých úkonů nebo jejich souběžné provádění různými pracovníky.

To vše přinese snížení nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti.

Webová aplikace se uplatní všude tam, kde je potřeba sdílet mezi uživateli dynamicky se měnící data a/nebo mít realistický přehled o projektu, procesu,...

 

Co jsou webové aplikace

 • aplikace určené pro provoz v internetových a intranetových sítích
 • jsou snadno přístupné pomocí internetového prohlížeče
 • mají jednoduché, intuitivní ovládání
 • jsou navrhovány podle individuálních potřeb každé firmy

Co webové aplikace umožňují

 • sdílet data mezi uživateli
 • nastavovat úroveň oprávnění přístupu k datům jednotlivým uživatelům
 • sledovat stav procesů
 • aktualizovat informace
 • kontrolovat a řídit rozdělování pracovních činností
 • efektivně řídit a vyhodnocovat projekty
 • archivovat historii činností
 • vstupovat do systému mimo kancelář přes internet
 • ... a mnoho dalšího

Příklady využití

1. Efektivní rozdělování práce mezi zaměstnance (např. grafické studio)

Situace, kdy průběžně přichází zakázky, které je nutno přidělit ke zpracování podle priority, časové náročnosti, vytíženosti jednotlivých pracovníků a dalších kritérií.

Řešením je webová aplikace, která umožní:

 • rovnoměrně rozdělit práci mezi zaměstnance
 • sledovat v reálném čase stav prací a operativně zasahovat
 • statistiky vyhodnocovat náročnost a rentabilitu různých zakázek
 • statistiky vyhodnocovat produktivitu jednotlivých zaměstnanců
 • statistiky vyhodnocovat ekonomický přínos a chování jednotlivých klientů

Příklady využití - pokračování

2. Efektivní sdílení dat mezi zaměstnanci (např. obchodní firma)

Situace, kdy určitý počet obchodních zástupců v terénu potřebuje mít v reálném čase přehled o stavu zakázek, aktuálních zásobách promo dárků, odběrech zboží a o dalších položkách, které se průběžně mění.

Řešením je webová aplikace, která umožní:

 • sdílet v reálném čase informace mezi zaměstnanci
 • mít přístup k aktuálním informacím
 • kontrolovat pracovní proces
 • shromažďovat požadavky klientů

3. Řízení a sledování procesů (např. realitní kancelář)

Situace, kdy makléř potřebuje mít přehled o množství nabídek a poptávek v různém stádiu.

Řešením je webová aplikace, která umožní:

 • sledovat počet zájemců u každé nabídky/poptávky
 • sledovat v jakém stavu je každá nabídka/poptávka (prohlídka, rezervace, záloha, pospis smlouvy,...)
 • sledovat historii uzavření smlouvy
 • sledovat historii každého pronájmu/prodeje
 • mít on-line statistiky
 • ... a mnoho dalšího

4. Řízení a sledování projektů (např. promo akce)

Webová aplikace umožní:

 • on-line registraci účastníků
 • sledování průběhu akce
 • statistiky vyhodnocovat počty a další data o účastnících
 • automaticky sledovat, zda např. účastník splnil podmínky akce, získal nárok na dárek, ...

 
Webové stránky Webové aplikace Tvorba e-shopu Zpracování dat 3D objekty Kontakty Úvodní stránka

© 2014 Všechna práva vyhrazena Webconception